Tрърэёшш яю LъЁршэх

ВАУЧЕР – КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ пропонує усім бажаючим громадянам України (з числа працюючих) старше 45 років, які не досягли пенсійного віку і мають страховий стаж не менше 15 років, отримати ВАУЧЕР,  який дає право на перепідготовку,  спеціалізацію, підвищення кваліфікації, а також здобуття освіти на базі  наявного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Згідно з Постановою КМ  № 342 від 13.08.2014, відповідно до частини третьої статті 30 Закону України “Про зайнятість населення”  визначається механізм видачі Київським та Севастопольським міськими, районними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості (далі - центри зайнятості) особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років (далі - особи), ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі - ваучери).

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 342 від 13.08.2014}

Право на одноразове отримання ваучера мають особи до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.

Дія цього Порядку не поширюється на:

  • осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • осіб, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні (далі - навчання).

Навчання здійснюють:

професійно-технічні та вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - навчальні заклади).

Напрями навчання:

Професії (спеціальності),актуальні у сферах інформаційних технологій, будівництва і міського господарства, транспортної інфраструктури, агропромислового комплексу і харчової промисловості.

Необхідні документи для отримання ваучера:

  • Заява;
  • Паспорт, трудова книжка, документ про освіту, ідентифікаційний код.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Звертайтеся до Ізмаїльського міскрайонного центру зайнятості за адресою: пр. Суворова, 32

понеділок - четвер з 8:00 до 17:00, 

п'ятниця з 8:00 до 15:45

 

ПЕРЕЛІК 
професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

Найменування професії, спеціальності, напряму

Код професії, спеціальності, напряму*

бджоляр

6123

взуттьовик з ремонту взуття

7442

водій навантажувача

8334

водій тролейбуса

8323

електрогазозварник

7212

зварник

7219

кондитер

7412

кухар

5122

машиніст автогрейдера

8332

машиніст дорожньо-будівельних машин

8339

монтажник гіпсокартонних конструкцій

7129

налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

7231

налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

7223

плодоовочівник

6111

покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

7131

робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

7129

робітник фермерського господарства

6131

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

7233

столяр будівельний

7124

тракторист

8331

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

8331

ветеринарна медицина

5.11010101

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

землевпорядкування

5.08010102

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010602

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

розробка програмного забезпечення

5.05010301

сестринська справа

5.12010102

соціальна робота

5.13010101

автомобільний транспорт

6.070106

будівництво

6.060101

комп’ютерна інженерія

6.050102

професійна освіта (за профілем)

6.010104

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090102

харчові технології та інженерія

6.051701

автомобілі та автомобільне господарство

7.07010601

агрономія

7.09010101

агрохімія і ґрунтознавство

7.09010102

захист рослин

7.09010501

інженерія програмного забезпечення

7.05010302

комп’ютерні системи та мережі

7.05010201

менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)
**

7.03060101

міське будівництво та господарство

7.06010103

переклад

7.02030304

програмне забезпечення систем

7.05010301

промислове і цивільне будівництво

7.06010101

психологія

7.03010201

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

7.09010201

соціальна робота

7.13010201

фізична реабілітація

7.01020302

__________ 
* Код професії згідно з Національним класифікатором України „Класифікатор професій” ДК 003 : 2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року№ 327. 
Код спеціальності, напряму згідно з Переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839; Переліком напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719; Переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787. 
** Для отримання кваліфікації „Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”.

Директор Департаменту 
ринку праці та зайнятості


С.О. Кікіна

 

 

 

 Перелік навчальних закладів Одеської обл.

Перелік навчальних закладів, у яких проводиться навчання

Перелік навчальних закладів, у яких проводиться навчання(по всій Україні)

 

Можливість отримання ваучера передбачена ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.12 р. № 5067-VI. Відповідна процедура визначена прийнятою 20.03.2013 Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці".

Яндекс.Метрика